De Mankemerrie in de schaduw
van de Poelbergmolen

Op de top van de Poelberg, in vogelvlucht 300 m van De Mankemerrie *** staat de Poelbergmolen: hét icoon van de stad Tielt. Op de website en in alle stadsbrochures wordt de site als een landmark vermeld. De Poelberg is in feite een getuigeheuvel, 37m boven de zeespiegel. De molen zelf werd reeds in 1943 beschermd als monument en opgenomen in het dorpsgezicht – Omgeving van de Poelbergmolen (1993).

De oudst gekende vermelding van de Poelbergmolen dateert van 1668. Er is geen uitsluitsel over het bouwjaar, doch vermoedelijk werd de huidige molen opgetrokken in 1726, één van de jaartallen die op de diverse molenonderdelen zijn teruggevonden. De ‘Poelberghe Meulen’ wordt weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778 ) en op de kaart van Philip Jan Lemaieur van 1786.

De Poelbergmolen is lange tijd eigendom geweest van de familie Mulle de Terschueren*. Hij werkte tot ca 1970. In 1980 werd hij eigendom van de stad. Vanaf 1989 volgden uitgebreide restauratiewerken. De molen is opnieuw maalvaardig. Als de molenaar aanwezig is (meestal op zondagnamiddag), draait hij enthousiast in al zijn glorie en kan hij bezocht/ beklommen worden.

Meer weten? Lees hier meer over de Poelbergmolen.

close