Vanwaar komt de naam ‘De Mankemerrie’?

Voor de historische geografie zijn de Landboeken (= voorloper van het kadaster) een betrouwbaar document. Maar de naam Mankemerrie houdt ook taalkundig één en ander in petto:

  • De meest voor de hand liggende verklaring: de herberg was een rustplaats voor man en paard. Het kon best, dat de eigenaar over een merrie beschikte die wat stroef te been was, of het zelf was. Vandaar de naam ‘manke merrie’. Bij persoonsnaamgeving doorheen de volksgeschiedenis, was men geneigd fysieke specificaties te benoemen. Denk maar aan de familienamen Buyck, Platevoet, Crombeen of Ooghe.
  • De Mankemerrie kan een volkse samentrekking zijn van ‘manke’ (= weinig rendabele) en ‘miere’ (= drassige bodem). De plaatsnaam ‘mere’ betekent plas. De Mankemerriestraat kan als volkse samentrekking hieruit ontstaan zijn. Heemkundige instanties verkiezen deze interpretatie.
  • Er bestaat echter een volkse, niet-geschreven, maar wel overgeleverde betekenis. Zou De Mankemerrie ooit een huisje van plezier geweest zijn? Naargelang de cultuur en het tijdvak werd immers nogal geheimzinnig over lichamelijk genot gedaan. Andere namen van herbergen , zoals De Roste Muis ( Waterland-Oudeland) of het Bed van Napoleon (Lubbeek) verwijzen mogelijks naar identieke situaties. Maar nu is het wel een oord van ander, hartelijk plezier!
Kom de regio ontdekken